Landsortsskolor i Flen kan läggas ner

Bettna skola och Kyrkskolan i Mellösa kan komma att läggas ner när Flens kommun behöver spara rejält. Bland förslagen till besparingar finns även nedläggning av…