Uppstickare i topp bland småfåglarna

Talgoxen är fortsatt svår att klå vid fågelbordet. I den nationella inventeringen av de svenska vinterfåglarna är arten även i år ohotad etta.