De vill förbättra för pendlare

För att göra Flen mer attraktivt och få fler att vilja flytta in bör man förbättra kommunikationerna. Det menar Flens bygdenätverk.