Den nybyggda förskolan Sagolunden i Vingåker invigs i veckan. Men nu börjar barnantalet dala även i Vingåker. Foto: Karina Frölund
Charlotte Prennfors (M), Vingåker.
Linda Lundin (S), Gnesta

Färre barn sätter stopp för planer

Barnafödandet minskar i Sverige och flera kommuner i Sörmland har varslat förskolepersonal om uppsägning. Nu märks minskningen även i Vingåker och Gnesta.

– Vi har sett det i andra kommuner och nu ser vi det även i Gnesta, säger kommunalråd Linda Lundin (S).

Barnafödandet fortsätter nedåt i Sverige, visar ny statistik från SCB. Antalet födda barn per kvinna är nu det lägsta på över 50 år.

Under januari till och med september i år föddes knappt 77 300 barn i Sverige.

– Det senaste året som det föddes färre barn under årets nio första månader än i år var 2003. Då föddes det nästan 76 500 barn under januari till september. Men då hade Sverige nästan 1,6 miljoner färre invånare än nu, säger Lovisa Sköld, befolkningsstatistiker på SCB.

Linda Lundin säger att det tidigare flyttat in många barnfamiljer till Gnesta så även om födslarna blir färre har det varit fler barn.

– Men nu har vi vattenbrist och kan inte växa mer. 2027 ska den nya vattenförsörjningen vara i gång och fram till dess ser det osäkert ut när det gäller antalet barn i förskola.

Även i Vingåker har barnafödandet minskat rejält.

– Vi har koll på barnafödandet, men det är inte enkel planering. Det har en del med geografi att göra. Vi har planer på att bygga en förskola på norr vid Slottskolan, men vi ligger lågt nu, säger kommunalråd Charlotte Prennfors (M) i Vingåker.

Barnafödandet minskar, men det är svårt att sia om vilka som flyttar till Vingåker och hur det blir med migrationen enligt Charlotte Prennfors.

– 2023 var som att lägga ett pussel men inte riktigt veta vad det är för bild vi lägger, säger Charlotte Prennfors.

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden Ing-Mari Frössevi (C) i Vingåker säger att i år fylls förskolorna, men nästa år kommer det minskade barnafödandet att märkas.

– Hälften av barnen bor på landsbygden, och går i förskolor i våra ytterområden. Det är spännande, men inte enkelt med samhällsplanering, säger Ing-Mari Frössevi.

Enligt SCB hade barnafödandet i Sverige börjat gå ner redan under 2022. Vid en jämförelse med januari–september 2023 med genomsnittet under motsvarande period de senaste tio åren så har antalet födda barn minskat med över 12 procent 2023.

Forskningen har inget definitivt svar på varför vi ser en sådan här nedgång just nu. Men kommunalråden i Vingåker och Gnesta misstänker att inflation, krig, miljöförstöring och lågkonjunktur påverkar beslut om att skaffa barn.

– Enligt forskningen saknas det framtidstro och det kan ju leda till att man drar sig för att sätta barn till världen, säger Linda Lundin.

Och Charlotte Prennfors i Vingåker är inne på samma tankar.

– Det är oroliga tider och det påverkas man av. Vi vet att efter regn kommer det solsken, men just nu är det osäkert när det solen tittar fram, säger hon.