Lågkonjunkturen är en av flera faktorer som gör att det är ett ekonomiskt tufft år att vänta för kommunerna. Foto: Mostphotos
Björn Carlsson (C) och Ann-Charlotte Munther (S), Flen
Dag Bergentoft (M), Oxelösund
Charlotte Prennfors (M), Vingåker.
Johan Söderberg (S), Katrineholm
Urban Granström (S), Nyköping
Jimmy Jansson (S), Eskilstuna
Linda Lundin (S), Gnesta

Sörmlandspolitiker spår ett ekonomiskt tufft 2024

Lågkonjunktur och hög inflation slår hårt mot kommunerna. När Sörmlandsbygden frågar runt bland kommunstyrelseordförandena i Sörmland är det inte oväntat ekonomin som oroar. Men det finns också beslutsamhet inför det som väntar, och också vilja att genomföra olika satsningar.

– Vi går in i 2024 med uppkavlade ärmar med vetskap om den osäkerhet som finns i omvärlden, som påverkar våra förutsättningar, säger Linda Lundin (S) kommunstyrelsens ordförande i Gnesta.

– Det gäller att fundera över hur vi kan göra mest rätt i en dålig tid, så att vi kan vara på banan när det släpper, säger Charlotte Prennfors (M) kommunstyrelseordförande i Vingåker.

Lågkonjunktur och ökad arbetslöshet leder till minskade skatteintäkter för kommunerna. Hög inflation bidrar till högre pensionskostnader och ränteökningar.

Katrineholms kommun siktar på att klara att täcka upp resultatet 2024 med tidigare års resultat. Oxelösund räknar i stället med att göra underskott, både 2024 och 2025.

– Resurserna minskar relativt sett, men samtidigt ökar behoven i skolan och äldreomsorgen markant, säger Jimmy Jansson (S), Eskilstuna.

När resurserna är knappa hamnar fokus på kärnverksamheterna, vård, skola och omsorg.

– Vi måste se över vad vi lägger pengarna på – är det lokaler, elever eller personal? När man har ett pressat läge blir det mer handgriplig politik. Vi får lyfta varje sten för att se vad vi kan spara, men vi måste också se vad det får för konsekvenser, säger Ann-Charlotte Munter (S), Flen.

I Katrineholm ska man skjuta till mer pengar till äldreomsorgen och gymnasieskolan.

– Vi har en väldigt stor andel elever som söker till yrkesförberedande utbildningar. Nu satsar vi sex miljoner på gymnasiet och framför allt på underfinansierade teoretiska utbildningar, som samhällsvetenskapsprogrammet, säger Johan Söderberg (S) Katrineholm.

Även Vingåker lägger mer pengar på utbildning.

– Vi ska plocka hem SFI och vuxenutbildningen från Viadidakt i Katrineholm, säger Charlotte Prennfors (M) Vingåker.

I Gnesta, liksom på många andra håll, vill äldre bo kvar hemma, och det ställer högre krav på bostadsanpassning, utökad hemsjukvård och fler hemvärnsinsatser.

– Vi ska ta fram boendeprognoser för att trygga framtida behov, säger Linda Lundin.

Gnesta fortsätter också arbetet med att höja kunskapsresultaten i skolan.

– En god förutsättning är att vi har den högsta lärarbehörigheten i länet, säger hon.

I Nyköping satsar man för att få fler att gå från försörjningsstöd till jobb.

– Vi har startat ett jobbtorg för arbetssökande. Vi har utbildningsaktiviteter och praktikplatser, berättar Urban Granström (S), Nyköping.

Och i Eskilstuna, som är hårt drabbat av gängkriminalitet och skjutningar, kommer trygghetsfrågorna att leva vidare under 2024.

Trots att det är tuffa tider och besparingskrav att vänta på många håll fortsätter många kommuner med sina påbörjade satsningar.

För Oxelösunds del handlar bland annat om ett nytt äldreboende med 22 platser.

– Och i oktober togs första spadtaget på ombyggnaden av Peterslundsskolan som ska vara klar inför nästa läsår, säger Dag Bergentoft (M), Oxelösund.

Nyköping fortsätter sin satsning på nytt resecentrum.

– I Gnesta behöver vi fortsätta arbeta med att säkra vattenförsörjningen och en långsiktig avloppsrensning, säger Linda Lundin.

Vingåker ska göra klart detaljplanen för slottsområdet där nya bostäder planeras.

Flera kommuner fortsätter också satsa på att bereda mark och skapa förutsättningar för företagsetableringar och fler jobb.

Katrineholm arbetar även vidare med sitt varumärkesbyggande.

– Årets medborgarundersökning visar att många tycker det är bra i Katrineholm, men ändå vill de inte rekommendera andra att flytta hit, säger Johan Söderberg.

Trosa och Strängnäs kommunalråd har inte svarat på vår rundfrågning.