Kajorna i Gävle har upptäckt att det finns sädeskorn kvar i halmen som bocken är gjord av, men i Högsjö får bockarna vara ifred. Inga kajor, skator, kråkor eller andra fåglar har smakat på de ståtliga högsjöbockarna, meddelar bockprojektledare Ulf Karlsson.
På trettondagsafton är det dags att säga tack och adjö till årets bockar. Då är det fackeltåg och sedan eldas bockarna upp.

Inga fåglar som äter av Högsjös bockar