Sundbyholm ska locka fler besök

Nästa år ska Eskilstuna kommun upphandla någon form av ny drift för campingplatsen i Sundbyholm. Det är en del i arbetet som pågått i flera…