Numera är det återbruk även inom industrin. Skoporna på 100 ton har renoverats och ska tillbaka till hamnen.
Mattias Skeppstedt, vd för Larsson & Kjellberg säger att stora företag kräver av entreprenörer och legoföretag.
Beedrous Bedo från Nyköping svetsar stora grejer som ska till industri.
Företaget började med smide för 140 år sedan, 1880. Nu handlar det mer om svets.
Jan Jönsson har jobbat med lackering i 40 år. Han är nöjd med att nu höra till Larsson & Kjellberg.

Återbruk och hållbarhet även inom industrin

– Istället för att köpa nytt så lagar man grejerna. Hållbarhet är viktigt och efterfrågas av stora företag, säger Mattias Skeppstedt, vd på Larsson & Kjellberg i Oxelösund.

Han säger att det är rätt väg att gå. De jobbar med hållbarhet och försöker bli bättre hela tiden.

– Vi ska lägga solceller på taket i januari. Det ska ge 295 000 kilowattimmar, vilket är en tredjedel av det vi förbrukar. Vi ska också byta armaturerna och på så vis bli självförsörjande på el till 50 procent.

Larsson & Kjellberg är specialiserade på större konstruktioner i mindre serier med allt från maskinbearbetning som fräsning och svarvning till plåt- svets- och montagearbeten.

Energikrävande arbete till kunder som vill ha rejält stora grejer som skopor, fartygs- eller maskindelar.

– Idag gäller det att vara transparent för stora företag som till exempel Saab Kockums kräver hållbarhet. De gör kvalitetskontroller och frågar efter hållbarhet.

Näringslivschef Johan Schelin på Oxelösunds kommun håller med Mattias Skeppstedt om att legoföretag och entreprenörer måste anpassa sig och tänka på miljön.

– Det kommer att vara avgörande. SSAB investerar uppåt sju miljarder för att minska koldioxidutsläppen, det är klart att SSAB kommer att ställa krav på sina underleverantörer.

– Det är jobbigt, men intressant och framför allt nödvändigt. Det är de hållbara företagen som kommer att få leverera, säger Mattias Skeppstedt.

Larsson & Kjellberg började som ett smidesföretag på 1880-talet och har jobbat åt SSAB och deras företrädare sedan de byggde sin första anläggning i Oxelösund 1914. I princip med SSAB som enda kund.

De senaste tre åren har Mattias Skeppstedt jobbat med att utvidga kundkretsen och bli kostnadseffektivare.

– Vi behöver fler ben att stå på. Under pandemin när det var stora problem att vara på plats blev det tydligt att vi behövde fler företag som kunder.

Han säger att de känner av konjunkturnedgången.

– Det är tuffare i år, framför allt tar det längre tid för kunderna att fatta beslut. Vi har ingen löpande produktion utan jobbar med olika projekt.

Företaget i Oxelösund svetsar, svarvar och fräser gigantiska stålkonstruktioner.

– Det som är mindre gör vi i Värnamo där vi också har ett företag och nu har vi också köpt OXIM, Oxelösunds Industrimålning för att kunna erbjuda nyckelfärdiga produkter, säger Mattias Skeppstedt.

Jan Jönsson har jobbat med lackering i 46 år. Han har just blästrat ett balkongräcke som ska lackeras svart och sedan sättas upp i Nävekvarn.

– Det kommer att bli snyggt. Jag ska snart gå i pension, men har lovat jobba ett par år till.