Unikt hus blir bo för fladdermöss

Nära Vagnhärads kalkbrott står nu ett unikt litet bostadshus för fladdermöss, som är det första i sitt slag i Sverige. Intill finns en nyanlagd våtmark…