Intresset var stort när Oxelö Energi bjöd in till möte om Oxelösunds nya fjärrvärme. Foto: Karina Frölund
Leif Björkström, Ola Walldén och Mikael Hallin var på plats i Koordinaten för att höra om nya fjärrvärmen.
Lena Avander och Maj-Lis tycker det låter krångligt och dyrt med den nya fjärrvärmen från Nyköping.
Energirådgivare Maria Karlsson och Karen Kynnefjäll räknar med att få mer att göra i Oxelösund framöver.

Många frågor om ny fjärrvärme

– Vad kommer det att kosta? Det är frågan många ställer när Oxelö Energi bjöd in Oxelösundsborna till information och frågestund om fjärrvärmen. Det är trångt på Koordinaten.

Oxelösundsborna har idag Sveriges näst billigaste fjärrvärme, gjord av spillvärmen från SSAB. Den enda kommun som har billigare fjärrvärme är Luleå, som också använder spillväme från SSAB.

SSAB har värmt upp Oxelösund sedan 1979, men 2026 ska SSAB:s masugnar tas ur drift. Den nya processen med en ljusbågsugn istället för masugnar ska minska SSAB:s koldioxidutsläpp med över 80 procent.

Det är oklart om det blir någon spillvärme av SSAB:s nya ljusbågsugn.

– Det kostar att vara miljövänlig, men vi har ju haft billig värme i många år.

Det säger en kvinna på mötet. Vd för Oxelö Energi Lars Larenius bedyrar att alla beslut Oxelö Energi fattar och har fattat ska leda till så billig fjärrvärme som möjligt även i framtiden.

– Vi har en förmånlig situation, men det kommer vi inte att ha i framtiden, säger han.

Gräva ledning

Oxelö Energi har beslutat köpa fjärrvärme av Idbäcksverket i Nyköping. Det ska grävas en ledning på drygt en mil från Idbäcksverket till Björntorp i Oxelösund.

– Varför bygger inte Oxelösund ett eger fjärrvärmeverk? undrar någon av besökarna.

– Därför att det är dyrare än att dra en ledning, svarar Oxelö Energis vd.

Han säger att det är fördelaktigt att äga sin infrastruktur, därför ska Oxelö Energi äga ledningen i Oxelösund.

Någon frågar varför inte energibolaget kan använda SSAB:s kraftstation, som redan finns i Oxelösund. Lars Larenius svarar att han inte kan uttala sig om SSAB:s kraftstation.

Att dra ledningen från Idbäcksverket kommer att kosta mellan 150 och 200 miljoner kronor. på frågor om vad det kommer att kosta säger Lars Larenius att han inte vet ännu.

– Det är för tidigt att säga, det kan skilja på 30 till 40 miljoner beroende på hur materialpriset utvecklar sig.

Energirådgivare på plats

På plats är också energirådgivare Maria Karlsson och Karen Kynnefjäll. De räknar med att få mer att göra i Oxelösund framöver.

– Vi tror att det kommer att vara några som vill energieffektivisera, säger Karen Kynnefjäll

– Många vill sätta upp solceller, men vi rekomenderar att man börjar titta på energieffektivisering i rätt ände. Hur kan man minimera användningen av energi, säger Maria Karlsson.