Kustnära bostadsområde i Buskhyttan efter sanering

Nyköpingshem köper det gamla sågverksområdet i Buskhyttan. De planerar att bygga bostäder på den19 hektar stora tomten. 22,5 miljoner betalade Nyköpingshem för marken.