Ny satsning för växter och djur

Blommande ytor, skalbaggsåsar och småvatten för insekter och fåglar – det är några av de småbiotoper som blir möjliga att anlägga inom ett nytt projekt…