Här märker forskare Niklas Sjöberg, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Aqua, en bedövad ål med satellitsändare. Foto: SLU Aqua
Ål, Anguilla anguilla. Foto: Mostphotos
En ål på väg in i den nyskapade fiskpassagen i Trosa kvarn.
Foto: Arkiv: Sofie Isaksson
Sofia Brockmark
Ål förses med satellitsändare av forskare Niklas Sjöberg. Foto: SLU Aqua
En ål ska tillbaka till sjön. Foto: Arkiv: Sofie Isaksson
Niklas Sjöberg är forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Aqua Foto: SLU Aqua
En ål på väg in i en av de nyskapade fiskpassagerna i Trosa kvarn. Foto: Trosa

Ål med sändare får skjuts till havet

Det finns 12 fiskare i sjön Hjälmaren idag som har tillstånd att fiska ål. Med dagens bestämmelser är det den sista generationens ålfiskare på sjön. Nu pågår forskning för att rädda den akut hotade ålen på olika sätt – samtidigt som länsstyrelsen ser över vilka hinder som är i vägen för ål och annan fisk för att de ska kunna simma som de vill.

Sedan maj 2007 råder ett generellt förbud att fiska ål i Sverige. Den som råkar fånga en ål måste försiktigt släppa tillbaka den.

– Ingen har fått tillstånd att sätta ut ål i Hjälmaren på senare år. Oftast sätter man ut ål där de kan vandra ut och delta i reproduktion, säger länsfiskekonsulent Tomas Schön Kvastegård på länsstyrelsen i Örebro.

Ålarna kan inte reproducera sig i sötvatten. De måste ta sig till havet och vidare 700 mil till Sargassohavet utanför Bahamas för att leka och fortplanta sig.

Ålens många hinder

– Det är få ålar från Hjälmaren som kommer vidare till havet, säger Niklas Sjöberg, forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU Aqua.

Han forskar om ålarnas vandringsmönster och återfångstfrekvens utmed våra kuster och i vissa insjöar. Han säger att det är för många hinder i vägen för att ålen i Hjälmaren ska kunna simma vidare till havet. Det är också en orsak till att man inte sätter ut fler ålar i Hjälmaren.

– Ålen från Hjälmaren går i första hand till konsumtion, men en okänd andel slås också ihjäl i kraftverkens turbiner. Det finns inga moderna studier på hur stor andel av Hjälmarens ål som når ut, säger Niklas Sjöberg.

Erfarna yrkesfiskare säger att en viss uppvandring från Mälaren till Hjälmaren sker, för under året har de fått ål som ligger under kilot i sina garn. De ålarna är yngre än de som finns i Hjälmaren eftersom det var ”sisådär 15-20 år sedan” de sista ålarna sattes ut i Hjälmaren.

Miljövillkor och fiskpassager

I de tre länen, Sörmland, Örebro och Västmanland, som omger Hjälmaren, finns det uppåt tusen dammar och hundratals vattenhinder, som vattenkraftverk.

I december beslöt regeringen att pausa miljöomprövningen av vattenkraften, med motiveringen att elen behövs. Men under de kommande 20 åren ska de flesta av Sveriges vattenkraftverk och regleringsdammar få moderna miljövillkor, vilket innebär bland annat att fiskpassager behöver byggas, genom prövning i mark- och miljödomstol.

Enligt SCB:s statistik fångades sju ton ål 2022 i Hjälmaren, och 28 ton i Mälaren förra året. Cirka 70 ton ål fångas i Sveriges sjöar och 50 ton vid kusten. Innan ålfiskeförbudet trädde i kraft fiskades 21 ton i Hjälmaren samt 45 ton i Mälaren 2006.

Utredare Sofia Brockmark på Havs- och vattenmyndigheten säger att cirka 140 ton ål dör varje år i vattenkraftverkens turbiner.

– En del ål får också fiskas i vissa åar och vattendrag av fiskeföreningar eftersom ålen ändå inte kommer att kunna ta sig ut i havet. Den ålen får inte säljas, utan endast nyttjas för eget bruk, säger hon.

Hon säger också att det fiskas en hel del ål illegalt, även om bara två har tagits på bar gärning. Bedömningen är att det illegala fisket är lika stort som det legala.

– Med hjälp av drönare ser vi att det finns en hel del som tjuvfiskar och vi har tagit många redskap i beslag. Ofta använder de redskap som är förbjudna. Ofta är redskapen omärkta. Men arbetet mot tjuvfiske blir effektivare, säger hon.

Ålforskning

Det pågår flera olika forskningsprojekt om ål. Bland annat ”Trap and transport”, som bekostas av vissa vattenkraftverksbolag.

Då fångas ål på olika platser i Sverige och transporteras med lastbil förbi vattenkraftverken. I år handlar det om cirka 15 000 ålar som flyttas och släpps ut närmare havet.

Havs- och vattenmyndigheten satsar i år på att ta reda på hur det går för ålarna i det projektet. Under hösten har Niklas Sjöberg och hans kollegor försett 80 av ”Trap and transport-ålarna” med satellitsändare som ska kommunicera med satelliten Argos.

– Vi hoppas på så sätt kunna utvärdera om ålarna som genomgått ”Trap and transport” klarar sig i samma utsträckning som den naturliga kontrollgruppen. Vi har därför fått uppdraget att studera om det verkar vara en framkomlig väg att flytta stora vuxna ålar med lastbil förbi turbinerna, om de klarar den hanteringen och även lyckas ta sig hela vägen till Sargassohavet för lek. Man kan kalla detta en nödlösning i väntan på mer permanenta lösningar, säger han.