Lars Grafsund är en av många sörmländska skogsägare som tvingats avverka på grund av granbarkborren. Arkivfoto. Foto: Karina Frölund
Olle Ekström är en av skogsägarna i Sörmland som inte vill återplantera gran. Arkivfoto. Foto: Anna Mi Skoog
Mattias Engman, skogskonsulent på Skogsstyrelsen. Foto: Skogsstyrelsen

Fördubblad avverkning i länet

Granbarkborrens framfart har gjort att man i Sörmland avverkat dubbelt så mycket skog de senaste fem åren, jämfört med föregående femårsperiod. I stort sett är det bara granskog som avverkats.

Det visar siffror från Skogsstyrelsen.

Den gångna sommaren har varit relativt bra för skogsägare, om man ser till angreppen från granbarkborre. Mycket regn och relativt svalt har dämpat granbarkborrens framfart.

– Skadorna har varit mycket lägre än tidigare somrar, säger Mattias Engman, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Sörmland-Örebros distrikt.

Värmen och torkan i början av sommaren gjorde dock att granbarkborren hann svärma.

– Det innebär tyvärr att det fortfarande finns en stor population av granbarkborre som är redo att angripa nästa år, säger han.

Men den senaste femårsperioden har skadorna på granskogen varit omfattande.

I regionerna Sörmland och Örebro finns ungefär hälften av volymen skog i hela landet som skadats av granbarkborren under 2022, visar siffror från SLU.

– Visst har det varit problem även i andra län, men inte alls på samma nivå som här. Sörmland är helt klart det hårdast drabbade länet, säger han.

Arealen avverkningsanmäld skog i Sörmland har gått från cirka 5 000 hektar 2017 till 10 580 hektar under 2022. Under de senaste fem åren har det alltså avverkats dubbelt så mycket skog i Sörmland som föregående femårsperiod. Det är mer än i andra delar av landet.

Det finns många som spekulerar i varför just Sörmland drabbats så hårt.

– Generellt är det ju torrare i östra Sverige än i den västra delen. Det regnar mindre här, vilket gör granen mer stressad. Men man har också planterat mycket gran på marker där det egentligen ska växa tall. Det är också något som bidragit, säger han.

Situationen har också fått många att tänka om när det kommer till nyplantering.

Före det allvarliga angreppet från granbarkborre under torråret 2018 planterades väldigt lite tall, på grund av risken för betesskador.

– Min uppfattning är att skogsbruket nu planterar ungefär 50-50 gran och tall, säger Mattias Engman.

Lövträd eller annat barr har nyplanterats i mycket liten skala.

– Det är jättepositivt för tallen, som varit en liten del av återväxten tidigare på grund av viltbetet. Men på de bördiga grannmarkerna skulle granen behöva kompletteras med löv som björk och ek, eftersom granen kommer att vara fortsatt utsatt för granbarkborre i ett framtida klimat, säger han.

Även om granskogen minskat kraftigt i Sörmland finns det gott om granskog kvar.

– Granbarkborren angriper helst grövre träd. De yngre träden kommer så småningom växa till ”rätt” storlek för granbarkborren, säger han.