Oro bland Läppebor för trafiken

De två vägkamerorna på väg 52 genom Läppe har förbättrat trafiksituationen i samhället. Men längs väg 214 är hastigheterna fortfarande höga och här behövs åtgärder,…