Medborgarförslag blir sällan verklighet

Hittills i år har det kommit in tolv medborgarförslag i Flens kommun som handlar om allt från återvinningsstationer och gemensamhetsodlingar till lustgas och cykelgarage. Nu…