Besvikelse efter domslut – ja till Vattenfalls luftledning

Mark- och miljödomstolen slår fast att den planerade luftledningen från kraftstationen Hedenlunda i Flen till SSAB i Oxelösund inte ska grävas ned.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil