Inga glädjebetyg i Vingåkersbygdens skolor

I en insändare den 7 juli skriver två representanter för Vingåkerspartiet Irene Sandqvist och Göran Sten om oron för att lärarna inte sätter rättvisande betyg utifrån vilka resultat som varje elev gör på nationella prov.Vi vill först säga att vi uppskattar att man har valt att titta på just hur betygsättningen går till och om dessa är relevanta för våra elever. Det är en viktig fråga.
Vi har nu också tittat på detta och tillsammans med förvaltningen så har barn och utbildningsnämnden fått en grundlig genomgång och analys kring skillnaderna i det slutgiltiga betyget kontra nationella prov. Vi ser också att det är skillnader, vilket har sina naturliga förklaringar.Skolans uppgifter är många men det viktigaste är att ge alla elever en möjlighet till att nå upp till kunskapskraven. Förbereda och ge alla verktyg för sin fortsatta skolgång upp i gymnasiet och till vidare högre studier.
Vi vet idag att utan fullgjord gymnasieexamen är vägen till ett jobb mycket smalt och nästintill omöjligt. Därför är det av största vikt att vi ger alla elever en så god start som möjligt på sitt lärande. När lärarna sätter betyg skall dessa vara väl underbyggda utifrån vad varje elev har presterat. Där har som Vingåkerspartiet skriver nationella prov en viktig roll, dock inte avgörande.
Lärarna skall väga in allt som sker i klassrummet och allt som eleven gör i sitt skolarbete. Sen vill ju varje lärare att varje elev skall lyckas, det ligger i deras DNA och yrkesstolthet. Då kommer man att ge extra läxhjälp, man kommer att ge extra utbildning på loven. Man försöker hela tiden hjälpa och peppa så eleven når upp till de högt ställda målen.
Vi är oerhört stolta för att våra elever och lärare som hela tiden höjer resultaten. Vi är också tacksamma för det samarbetet och stöd som vi fått ifrån Skolverket i snart 6 år i Bästa skola. Där i har också betygsättning varit en del i utvecklingsarbetet.
Vi är trygga med att våra lärare gör ett bra och viktigt arbete där även en rättvis betygsättning är en del.