De vill ge hopp i klimatkrisen

När Klimathoppmötet arrangeras den 23 september för tredje året blir det med arrangemang på sex platser i Sörmland. Temat för året är "Våga vara visionär".

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil