Svajande intresse för biogasproduktion

Lantbrukarnas intresse för att producera biogas ökade förra året. Men vid årsskiftet 22/23 beslutade EU-kommissionen att den svenska skattebefrielsen på konsumtion av biogas var olaglig,…