Biogasanläggningar för kretslopp på gång i Sörmland

Förra året kom det in åtta ansökningar om stöd från Klimatklivet för att investera i biogasproduktion i Sörmland. Fyra av dem fick stöd och är…