Verkstaden där konst skapas

Ur leran börjar olika former växa fram. Det är konstverkstad för vuxna på Kulturhuset Ängeln i Katrineholm.