”Det är ganska illa kvalitetsmässigt”

Klena grödor med mycket ogräs, ax som gror och sotsvampar som stortrivs i regnet – det är det dystra resultat som LRF:s provtagningar visar vid…