Dubbel skyddsjakt på skarv i skärgården

I år beviljade länsstyrelsen skyddsjakt på 2830 skarvar på Sörmlandskusten. Men från den 1 augusti tillåts allmän skyddsjakt på skarv utan krav på återrapportering.