Trögt för många campingplatser

Sveriges campingplatser går mot rekordår enligt branschorganisationen SCR Svensk Campings årliga bokningsenkät. Fler än 80 procent av företagarna uppger att bokningsläget är bättre eller lika…