Överväger att överklaga planerad solcellspark på jordbruksmark

Länsstyrelsen överväger att överklaga mark- och miljödomstolens beslut att tillåta en solcellspark på jordbruksmark i Vingåker.