Så kan föreningslivet få ut mer av arvsfonden

Med tanke på pandemin, ökande energipriser, inflation och ett oroligt världsläge är det inte konstigt att vi sett en tydlig nedgång i antalet projektansökningar från civilsamhället till Allmänna arvsfonden de senaste tre åren. Nu verkar det dock som att det vänt, eftersom antalet ansökningar ökat det senaste halvåret. Frågan är om Sörmlands föreningar hänger med på den trenden?
För de flesta ideella verksamheter är tillgången till lokaler eller anläggningar en förutsättning. Från och med september i år kommer Arvsfonden att öka finansieringen av byggnationer från 70 till 80 procent av kostnaderna. Det gör att föreningars behov av annan kompletterande finansiering minskar, något som kan vara avgörande för en liten förening som överväger att bygga nytt eller bygga om. Dessutom höjs maxbeloppet från fem till sex miljoner kronor.

Arvsfondens nya och förmånligare regler införs av flera anledningar. För det första är lokaler och anläggningar av stor betydelse för våra målgrupper, för det andra har ideella föreningar drabbats hårt av pandemin och många är i behov av stöd och för det tredje finns det pengar i Allmänna arvsfonden. Pengarna ska inte samlas på hög, utan göra nytta för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättningar.
Ny lagstiftning har gett Arvsfonden ökade möjligheter att finansiera även andra typer av utvecklingsprojekt än byggnationer. Numera ingår till exempel personer över 65 år som en av fondens målgrupper. Stödet kan handla om utveckling av verksamheter, metoder, arbetssätt, hjälpmedel med mera.

Arvsfonden finansierar projekt inom allt från livsavgörande teman som hedersvåld, suicid och habilitering till teman som musik, film och idrott. De nya kraven på projektansökningar gör att fler föreningar från Södermanland har möjlighet att få utvecklingsprojekt finansierade. Samtidigt vet vi att det är stora skillnader mellan länen på hur mycket projektmedel som delas ut.
Kronoberg var det län som under 2022 fick mest stöd ur Allmänna arvsfonden per invånare i länet. Det visar Arvsfondens Projektbarometer. Södermanland hamnade på sextonde plats bland landets 21 län. Under 2022 betalade fonden ut totalt 8 miljoner kronor till sju projekt i Södermanland. 
De flesta arvsfondsprojekt är samarbeten mellan ideella organisationer och offentliga aktörer, inte minst kommuner.
Jag hoppas att föreningar och offentliga aktörer i Södermanland ser möjligheterna med de nya reglerna för stöd från Arvsfonden.