Eskilstuna Energi och Miljö avråder från bad och fiske vid värmeverket på grund av att botten är kraftigt förorenad. Foto: Eskilstuna kommun

Avråder från bad och fiske vid värmeverket i Eskilstuna

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) har låtit undersöka Eskilstunaåns botten i anslutning till värmeverket. Undersökningen visar på en kraftigt förorenad botten.

Föroreningarna, som bland annat utgörs av stenkolstjära, har konstaterats komma från det gasverk som tidigare fanns på platsen. Föroreningen bedöms ha funnits där sedan första delen av 1900-talet och har inget samband med den nuvarande verksamheten.

Men de är anledningen till att Eskilstuna Energi och Miljö avråder från bad och fiske i anslutning till värmeverket, tills vidare.

Det förorenade området ligger utmed värmeverkets strandkant, ett område som är cirka 25 meter brett och som sträcker sig cirka 100 meter nedströms gasverksbron (Ståhlbergsvägen). (Se markering på bifogad bild.)

– Vi tittar för närvarande på hur dessa föroreningar kan hanteras och kommer att sätta upp en skylt vid området som avråder från bad och fiske. Därefter ämnar vi utreda det juridiska ansvaret för föroreningarna, så att de kan hanteras på bästa möjliga sätt för människor, djur och natur, säger Jesper Lymar, miljöingenjör på EEM i ett pressmeddelande.

Idag producerar verksamheten fjärrvärme, el och fjärrkyla.