Utbyggnaden av fiber pågår i Sörmland. Men i vissa områden är intresset lågt för att ansluta sig. Foto: Mostphotos
Fortfarande är det 14 000 hushåll som saknar fiber i Sörmland. Foto: Anna Mi Skoog
Göran Wide, strateg. Foto: Region Sörmland

Många som tackar nej till fiber

I vissa landsbygdsområden är intresset lågt för att ansluta sig till bredband via fiber. Många förlitar sig fortfarande på gammal analog teknik som är på väg att avvecklas. "Det är bekymmersamt", menar Göran Wide, strateg för landsbygdsutveckling på Region Sörmland.

– Ambitionen är att fler ska ha tillgång till den här digitala infrastrukturen, säger han.

I Sörmland pågår utbyggnaden av bredband via fiber och fler områden är på väg att anslutas. Men fortfarande är det 14 000 hushåll i Sörmland som ännu inte har fiber.

Jämfört med andra län placerar sig Sörmland ungefär i mitten. Men det finns olika sätt att räkna.

– Enligt de senaste siffrorna var det 96,7 procent av hushållen som hade fiber anslutet, eller i sin absoluta närhet. Om man räknar de faktiskt anslutna handlar det om 90,1 procent i Sörmland, förklarar Göran Wide.

Men att det finns många som tackar nej till den nya tekniken är bekymmersamt, menar han.

– Det finns fortfarande ganska många hushåll som är uppkopplade via det gamla kopparnätet i telefonjacket, och den tekniken håller i rask takt på att stängas ner och avvecklas, säger han.

Vid utgången av 2026 ska hela kopparnätet vara nedsläckt, och redan nästa år ska det vara nedsläckt i princip i hela Sörmland.

Likadant är det på den mobila sidan. Ganska många har uppkoppling via 2G och 3G, men det håller aktörerna på att avveckla och stänga ner.

– De klassiska analoga tjänsterna försvinner, och erbjuds digitalt i stället. Och när den nya tekniken tillåter att tjänsterna blir mer avancerade, så blir de också det, säger Göran Wide.

Ska man kunna ta del av de här tjänsterna framöver, så håller det inte att ha kvar analog uppkoppling.

– Vi är ju angelägna om att medborgarna ska kunna vara med i samhället även i morgon, säger Göran Wide.

Avståndet till många tjänster är längre när man bor på landsbygden. Men när många tjänster erbjuds digitalt minskar klyftan – om man har bredband.

Inom hälso-och sjukvårdsområdet sker också en utveckling mot distansvård och digitala tjänster.

– De flesta vill ju bo kvar hemma så länge som möjligt. Men finns inte den infrastrukturen, så kan man ju inte erbjuda den vården, säger han.

Men det finns alternativ till nedgrävt fiber.

– Ibland har man kanske inget val. Om man inte hittar en leverantör som vill dra fiber till ens fastighet, så finns mobila lösningar eller satellitlösningar, säger han.

Generellt sett har fiber den högsta anslutningsavgiften, men den lägsta månadskostnaden. För mobil- och satellituppkoppling är förhållandet det omvända.

– Man får se till sin familjesituation och vad man ska använda uppkopplingen till, och väga in det i sitt val.