Extremt stor brandrisk i hela Sörmland

Brandrisken i länet är extremt stor och flera kommuner har infört skärpt eldningsförbud de senaste dagarna. Brandflyget gör två dagliga turer för att spana efter…