Växter från medeltiden i fokus på ny utställning

Liljor, akvileja och ljuva krusmynta – sommarens trädgårdsutställning på Osprey Farm  & Studio har fokus på läkeväxter och växer med koppling till jungfru Maria.