Ruths lösningar skulle fungera i ett U-land

Ruth Hylander vill visa hur ett liv efter omställningen till en miljövänligare tillvaro kan se ut. Hon lever billigt och enkelt, efter vad naturen har…