Lärare signalerade att elever var felplacerade – brister i utredningar

Barn i Katrineholm kan ha placerats i särskola på felaktiga grunder. Kommunen misstänker att det finns brister i tidigare utredningar och har startat en genomlysning…