Bertil Pettersson, VD och ägare av tidningskoncernen Sveagruppen Media AB där Sörmlandsbygden ingår, Regina Westas Stedt, ordförande för Hela Sverige ska leva – Sörmland, Karina Frölund, redaktionschef för Sörmlandsbygden och Eva-Marie Sahlin, ekonomichef för tidningskoncernen. Foto: Niklas Lindh
Avsiktsförklaringen undertecknas. Från vänster, Karina Frölund, Regina Westas Stedt och bertil Pettersson. Foto: Niklas Lindh
Fjällbergarna i Dalabygden 23 februari 2023.
Silfhytteå i Dalabygden 27 april 2023.

Ny satsning på nyheter från länets landsbygd

Tidningen Sörmlandsbygden och organisationen ”Hela Sverige ska leva – Sörmland” har ingått ett samarbete. Syftet är att synliggöra fler nyheter från landsbygden och att i ännu högre grad markera att Sörmlandsbygden kan betraktas som ”landsbygdens röst” i mediabruset.

Nu har en avsiktsförklaring tecknats mellan tidningen Sörmlandsbygdens ägare och VD Bertil Pettersson å ena sidan, och organisationen ”Hela Sverige ska leva – Sörmland” å andra sidan. Den innebär i praktiken att Sörmlandsbygden får tillgång till en mängd tips om nyheter från landsbygden, som kommer läsarna till del.

– Även om vi är helt olika organisationer så har vi en sak gemensamt, och det är att vi brinner för Sörmlands landsbygd, och att kunna bo, leva och verka här. Därför har vi ingått samarbetet för att tillsammans kunna lyfta och synliggöra landsbygdens utmaningar och möjligheter, berättar Bertil Pettersson.

– Det här är spännande, förhoppningsfullt och vi ser jättemycket möjligheter, säger Regina Westas Stedt, som delar ordförandeskapet för Hela Sverige ska leva Sörmland tillsammans med Erik Granbeck.

Vad ser du för möjligheter med samarbetet?

– Vi har ju mycket kontakt med människor som bor och verkar på landsbygden, vad som är utmaningar, vad som händer ute i bygderna och vad man skulle behöva för förutsättningar i olika avseenden. Och att ingå i den här samverkan med journalister som kan rapportera professionellt och sätta rätt perspektiv på olika frågeställningar är ett otroligt bra sätt för oss att nå ut med frågor som är relevanta för att kunna bo, leva och verka på landsbygden, förklarar Regina Westas Stedt.

Succé för liknande samarbete

Det var i vintras som Hela Sverige ska leva i Dalarna och tidningen Dalabygden inledde ett samarbete. Det har lett till ett stort engagemang för landsbygdens frågor och spridning av betydligt fler nyheter från Dalarnas landsbygd. För tidningens del har man fått tillgång till nyhetstips som efter ett redaktionellt urval har lett till en mängd nyheter som både engagerar tidningens läsare och organisationens många medlemmar i länet.

I praktiken handlar samarbetet om att Hela Sverige ska leva Sörmland och Sörmlandsbygden ska ha kontinuerliga möten där tidningen får tips om landsbygdsfrågor som engagerar organisationens många utvecklingsgrupper runt om i länet.

För tidningens del är den oberoende journalistiken avgörande, och utifrån nyhetsvärderingar och journalistisk integritet, och med hänsyn till det övriga nyhetsflödet, så görs ett urval av vilka nyheter som bedöms vara särskilt intressanta för läsarna, och hur de ska vinklas.

– I Dalarna har vi sett att motsvarande samarbete har blivit rena succén, då tidningsläsarna har fått tillgång till unika nyheter som engagerar våra läsare stort på landsbygden. Och från organisationens del har man fått stor spridning på de frågor som man jobbar hårt med och som engagerar både medlemmarna, prenumeranterna och andra människor som bor och lever på landsbygden, berättar Bertil Pettersson.

Många viktiga frågor att belysa

Sörmlandsbygdens läsare kan räkna med en mängd olika typer av artiklar som en följd av samarbetet, och varje vecka kommer åtminstone någon artikel att produceras efter ett tips från den ideella organisationen. Och på frågan om vilka de riktigt stora utmaningarna är för Sörmlands landsbygd, svarar Regina Westas Stedt så här:

– Den absolut största är nog bostadsbristen på landsbygden. Och det handlar om seniorer som vill kunna bo kvar i sina hembygder men kanske inte i den stora villan med trädgården. Barnfamiljer som har svårt att hitta lediga hus för att bosätta sig i byarna, vilket också har en koppling till överlevnad för många skolor. Allt hänger ihop, så det finns mycket att rapportera om.

Redan inom ett par veckor kommer de första artiklarna att publiceras i Sörmlandsbygden efter tips från Hela Sverige ska leva.