Munter sjösätts igen

En riktig grand old lady är hon – ångslupen Munter från 1879, som har sin hemmahamn i Vrena. Hon håller också på att bli en…