Fotografier ur arkiven skildrar hur ungdomar levde i Sörmland

Under sommaren visas historiska fotografier på temat "ung i Sörmland" längs promenadvänliga stråk på sju platser i fyra kommuner.