Matförsörjning i kristid dryftades på konferens

Sörmlands matkluster var en av aktörerna på en konferens om totalförsvarsplanering och livsmedelsförsörjning som hölls i Södertälje.