Hushållningssällskapet i Sörmland har utsett Kerstin Åberg vid Ingelsta utanför Nyköping till ”Årets Landsbygdsföretagare i Södermanland”. Foto: Bengt Håkanson
Johan Gustafsson på Hallsta gård i Vagnhärad får pris som "Årets Sörmlandsbonde". Foto: Bengt Håkanson
Felicia Ahlström i Malmköping får ett ungdomsstipendium för en studieresa till Belgien.

Kerstin prisas som företagare

Kerstin Åberg i Ingelsta utanför Nyköping är "Årets Landsbygdsföretagare i Sörmland". Hushållningssällskapet prisar hennes arbete med hästar.

Dessutom får Johan Gustafsson på Hallsta gård i Vagnhärad pris som ”Årets Sörmlandsbonde”. Och Felicia Ahlström i Malmköping får ett ungdomsstipendium till en studieresa till Belgien.

Hushållningssällskapet i Stockholms, Uppsala och Södermanlands län delade i år ut 145 000 kronor i belöningar och stipendier.

Kerstin Åberg har drivit gården Ingelsta i 35 år. Hon tog över efter sin pappa. Då var det köttdjur och spannmål på gården.

– Sedan kom lågkonjunkturen och förutsättningarna för att driva jordbruk ändrades. Jag har alltid varit intresserad av hästar så jag gjorde en kalkyl på hur det skulle gå om jag ställde om till ett inackorderingsstall. Banken sa att det kommer inte att gå, säger Kerstin Åberg.

Hon ställde i alla fall om och fick en del ekonomiskt stöd för att sluta producera mat. Hon bytte inriktning under den så kallade ”Omställningen” under början av 1990-talet då ett antal miljarder betalades ut till att starta golfbanor, hästhållning och odla energiskog.

Byggde ridhus

Kerstin byggde om gården till ett inackorderingsstall för hästar. Hon byggde ridhus och ridbana.

– Det var roligt. Jag har nästan alltid haft fullt med inackorderingar.

Då blev Ingelsta centrum för Östra Sörmlands Lantliga Ryttarförening, ÖSLR, som byggde en klubbstuga på gården och lade kurser, träning och tävlingsverksamhet till Ingelsta.

– Men nu har jag ingen egen häst längre. Det är ganska slitsamt och jag börjar fundera på att trappa ner. Jag har en del skog som jag tycker det är roligt att hålla på med.

En problemlösare

”Årets Sörmlandsbonde” Johan Gustafsson på Hallsta gård är ”en bonde med otroligt goda såväl praktiska som personliga egenskaper”.

Han är en bonde som alltid ställer upp med både kunskapsutbyte, arbetsinsats och glada tillrop – ”precis som en Sörmlandsbonde ska vara”, står det i motiveringen till priset.

”Förutom att vara en hängiven lantbrukare är Johan Gustafsson en duktig mekaniker och problemlösare som med sin ”slangjour” är guld värd för traktens bönder när hydraulslangen brister, som naturligvis sker på söndageftermiddagen”.

Felicia Ahlström i Malmköping får ett ungdomsstipendium på 5000 kronor för en studieresa till Belgien. Hon har gått driftledarutbildningen och jobbar på en ekologisk mjölkgård som både maskinförare och djurskötare.

Hon har tillsammans med sin klass varit på studiebesök i ett ekologiskt ölbryggeri, biovetenskapsteknik på Universitetet i Gent, gjort ett studiebesök på gård med kor av rasen Belgian Blue och besökt en mjölkgård med robotar, 300 kor och egen ost-produktion.

– De har andra utmaningar än vad vi har, med mer djur än mark. Det är intressant med ett annat perspektiv, säger Felicia Ahlström.

Hon var på besök på en en mellanstor gård med med kor av den omtalade rasen Belgian Blue.

– Det var intressant, men jag är tacksam att vi har andra lagar för djurhållning i Sverige, säger hon.