Varnar: Akta för träd som kan fall i naturreservaten

Länsstyrelsen varnar för träd som faller i länets naturreservat efter de senaste årens granbarkborreangrepp. – Man bör vara försiktig. Vi har åtgärdat vissa stigar och…