Den nya perfekta världen – vad finns i den för dig?

AI, eller artificiell intelligens, har debatterats flitigt den senaste veckan. Förespråkarna menar att en ny perfekt värld ligger runt hörnet. Med hjälp av den nya tekniken kommer vi inom kort helt att kunna bygga bort den mänskliga faktorn så att till exempel trafiken blir helt säker. Med en robothandläggare på myndigheten blir handläggningsköerna ett minne blott och vi riskerar inte att känslor trasslar till besluten.
AI lider inte av mänskliga skavanker som sentimentalitet eller avund, den följer sin programmering och agerar rationellt.
Även vårdköerna kan mycket, mycket snart elimineras om AI tar över bedömning och inskrivning av patienter och läkare som psykologer kan i många fall ersättas av den avancerade tekniken. Vården blir snabb, snygg och effektiv.
Aldrig mer behöver du träffa en stressad läkare eller trött vårdpersonal som efter ännu ett för långt skift riskerar att göra en felaktig bedömning eller fälla en frustrerad kommentar. AI reagerar inte med mänskliga svagheter som stress, trötthet eller maktlöshet.
En annan ny teknik som används med framgång över hela världen är en ny form av genteknik, den så kallade gensaxen. Med ett ytterst precist och riktat ingrepp kan en viss gensekvens adresseras och med hög precision kan cellens DNA ändras eller repareras. Plantan eller djuret som behandlas blir raskt en bättre version av sig själv. Potatis hindras från att utveckla bruna fläckar vid lagring, grödor kan bli tåligare mot värme och levande varelser kan bli större, starkare eller snabbare.
Inom livsmedelsindustrin och medicinsk forskning anses den nya tekniken revolutionerande. Dessutom är ingrepp med gensaxen svårt spåra i efterhand i organismen eftersom den sker med mutationer som enligt förespråkarna lika gärna skulle ha kunnat uppstå spontant. De branscher som har ekonomi nog att forska och utveckla tekniken kan alltså redan idag förbättra mänskligheter och vår omgivning på ett ytterst effektivt sätt. Att återuppliva utdöda djurarter är inte längre science fiktion, det är en reell möjlighet.
Med gensaxens hjälp kan vi också förbättra den veka människokroppen och förhindra sjukdom, åldrande och död. Vi kan styra förmåga att bygga muskelmassa eller förbättra syresättning. Gissa om det kommer att slås idrottsrekord!
I den ständiga strävan mot perfektion har människan nu två extremt potenta verktyg i sin hand. Snart, mycket snart, kan vi slippa icke rationella mänskliga uttryck som ilska, sorg eller kärlek. Tillvaron kan, för den som har ekonomiska muskler och mandat att styra forskningen, komma att förändras fort.
Frågan är hur den som inte har politiskt inflytande eller pengar kommer att påverkas. Och om vi som bestämmer ens bryr oss om det? Och hur kan vi, stackars mänskliga människor, ens klara av att förstå vad som verkligen är en förbättring? Eller hur det som vi ser som förbättringar just nu påverkar vår framtida existens?
Kanske är det en ickefråga, AI är redan mycket smartare än vi och kombinerat med effektiv genteknik kommer allt i framtiden att bli perfekt.
Och i en perfekt värld finns inget utrymme för varken den mänskliga faktorn, irrationella känslor eller ens människor är jag rädd.