Osäker marknad men försiktigt upp i länet

Den senaste rapporten från Svensk Mäklarstatistik visar på en inbromsning av det prisfall på bostadsmarknaden som inleddes 2022. Samtidigt råder stor osäkerhet om framtiden.