Krånglig moms – en företagsbroms för Sörmland

I början av december dömdes fem personer till flera års fängelse för inblandning i en omfattande bedrägerihärva med moms. Fallet är bara en liten del av den så kallade mobilhärvan, som misstänks ha kopplingar till organiserad brottslighet. I härvan har kriminella aktörer kunnat göra miljardvinster genom att redovisa falska kostnader och sedan felaktigt kräva svenska staten på moms.
Grundprincipen i momssystemet är att det är säljaren som lägger på momsen. Det innebär att de momspliktiga företagen får agera som ett slags skatteindrivare åt staten. Företagen redovisar momsbeloppen i sina momsdeklarationer och levererar därefter in pengarna till Skatteverket, efter avräkning av ingående moms. Konsekvensen blir att företagen fungerar som administratörer och bank åt staten – med räntefri utlåning av den moms som betalas in. 
Enligt siffror som Björn Lundén beställt från Skatteverket redovisade och debiterade företagen under 2021 i Sörmland totalt 32 878 miljoner kronor i moms, men gjorde samtidigt momsavdrag med 29 752 miljoner för moms som de själva hade betalat på sina inköp. 3 126 miljoner stannade hos staten.
Av dessa dryga 32 miljarder kronor är det alltså bara cirka 3,1 miljarder som slutligen behålls av staten. Över 29 miljarder skyfflas fram och tillbaka mellan företagen och belastar deras likviditet helt i onödan.Varför då detta onödiga runtflyttande av momspengar? Systemet öppnar möjligheter för kriminella att ägna sig åt penningtvätt och skattebrott. Samtidigt försvårar det vardagen för alla seriösa företagare som måste lägga tid på onödig administration och regelkrångel.
Ett enkelt sätt att lösa problemet skulle vara att införa omvänd moms för alla transaktioner mellan momsregistrerade företag och organisationer. Omvänd moms innebär att köparen (i stället för säljaren) är skyldig att redovisa moms. När du har ett momsregistreringsnummer och köper en vara eller tjänst av ett annat företag, får du alltså en faktura utan pålagd moms och redovisar själv momsen till Skatteverket. De enda momspengarna som betalas är de som stannar hos staten, för Sörmlands del de 3,1 miljarderna.
”Om man helt vill eliminera dessa karuseller finns det bara en lösning – nämligen att införa omvänd momsplikt på allt”, sade Jan Tibbling, kammarchef och chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten i en intervju angående de omfattande momsbedrägerierna.
Krångliga momsregler innebär också stora administrativa kostnader för företagen. Redan 2006 slog Skatteverket fast i rapporten ”Krånglig moms – en företagsbroms” att små förenklingar som en enhetlig moms och höjd momsgräns kunde minska kostnaderna med 780 miljoner kronor. Det motsvarar den årliga kostnaden för över 1 000 arbetstillfällen. Hur mycket skulle då inte en sådan genomgripande förenkling som omvänd moms innebära?
Släpp på bromsen som den krångliga momsen utgör. Inför i stället omvänd moms för alla. Det skulle minska fusk och organiserad brottslighet, stärka näringslivet i en tid då det verkligen behövs och minska administrationen för alla företag. Samtidigt skulle staten inte riskera skatteförluster på grund av konkurser, fusk och bedrägerier.