Undersökning gav inte fler sjöar med flodkräfta

Länsstyrelsens enkätundersökning om flodkräftor i Sörmland gav inte något positivt resultat, däremot information om fler sjöar med signalkräftor.