Sluta straffskatta företag som anställer unga

Företagen lever mitt i en galopperande kostnadskris. Med ständigt stigande räntekostnader – som inte ser ut att ha något slut, höga priser på el och andra insatsvaror så är företagens vardag idag väldigt tuff. Regeringen säger att de hörsammar företagens rop på politiska förslag för att underlätta den tuffa situationen, men resultaten och faktiska genomförda förslag lyser med sin frånvaro. Tydligaste exemplet är det om elstödet. Där regeringen har dragit benen efter sig i flera månader för att få fram ett förslag och fortfarande är det oklart om pengar kan finnas på kontot före eller efter sommaren. Detta samtidigt i ett läge när konkurserna och varslen ökar.
Istället för att lyckas leverera lättnader till landets företagare som är i stort behov av det så lyckas regeringen nu själva leverera en skattechock. Nu i mars kommer arbetsgivaravgifterna att höjas. Då kommer alla företag med unga anställda i åldern 19–23 år behöva betala full arbetsgivaravgift. En skattechock för alla företag som idag har unga anställda. För alla de företag som idag redan har en mycket ansträngd situation på kostnadssidan och dessutom ser vikande efterfrågan när hushållen och företagen drar in på allt som inte är grundläggande nödvändigt. Skattesmällen kommer att bidra till ytterligare varsel av anställda.
Arbetsgivaravgifterna är en straffskatt på arbete. Idag är det drygt hälften av avgiften som går till försäkringar och pension. Resten är ren skatt. Den drabbar särskilt små företag som går från inga anställda till en anställd eller företag som ger unga sitt första jobb inom exempelvis hotell- och restaurangbranschen. Om företagen fortfarande ska kunna anställa så behöver kostnaderna minska på sikt. Man bör framförallt inte, som regeringen nu gör, höja arbetsgivaravgifterna för unga igen mitt i en kostnadskris som snart är en jobbkris.
Effekten av sänkta arbetsgivaravgifter har tidigare ifrågasatts från flera håll. Men för företagen är det självklart, särskilt i personalintensiva branscher. Sänkta arbetsgivaravgifter är lätta att räkna hem. Flera har även hävdat att sänkta arbetsgivaravgifter skulle driva på inflationen, dock visar nya studier att rädslan helt saknar grund.
Att de som skapar jobben, företagen, har det tufft just nu är det ingen som tvivlar på. Besöksnäringen och handeln finns över hela landet och är otroligt viktiga i att se till att det går att leva, bo och jobba även på landsbygden. När butiker, restauranger och caféer stänger och skyltfönster blir mörka och tomma. Då slocknar ytterligare en del av livslusten lokalt. Regeringen måste förstå att det är allvar. Istället för att leverera bättre förutsättningar så gör man tvärt om. Man chockhöjer skatten på arbete för unga. Något som riskerar att färre unga får ett första jobb att gå till och att medarbetare kommer behöva sägas upp.
För oss i Centerpartiet är det självklart att företagens förutsättningar måste bli bättre för att kunna vända utvecklingen och få igång fler företag att växa och anställa i hela landet. Att det inte är det för partierna i regeringen är anmärkningsvärt.