Frivilligt ska bli obligatoriskt

Sverige har som mål att minst 75 procent av allt matavfallet ska sorteras separat från restavfall, det vill säga brännbart avfall. 1 januari 2024 träder…