En medlande länk om skogen för företag och markägare

Projekt Naturturism vill främja utvecklingen av naturturistföretag. En utveckling som ofta hämmas av svårigheter att upprätta avtal mellan markägare och företag.