”Huspassionisten” renoverar hus efter hus

Det började med att Sofia Meurk från Stockholm ville ha ett eget sommarställe. 20 år senare har hon renoverat 13 olika sorters hus, uthus och…