Länets naturskydd på sparlåga

Regeringens minskade budget för naturskydd får flera följder för sörmlänningarna. Minskat öppethållande på Naturrum, sämre underhåll i reservaten och förlorade arbetstillfällen är några av konsekvenserna.…