Svårt att pendla i Sörmland

Tåg och bussar i Sörmland är illa synkade så att orimliga väntetider uppstår för oss som åker med kollektivtrafiken i Sörmland. Detta gör att boende på landsbygden får svårt att sköta sina arbeten om de saknar bil eller tänker på ekonomi och miljön.Mälartåg och SJ kan vara svårt att förhandla med eftersom de har fler parametrar att ta hänsyn till i sina nationella tidtabeller för tåg. Däremot borde det finnas större möjlighet för Sörmlandstrafiken att anpassa sina bussturer till tågen, än vad som görs i dag.
Det finns även en målgrupp med storstadsboende som under pandemin vant sig med att bo i Sörmland och som kan tänka sig att bli bofasta i det fall det går att pendla på ett rimligt sätt.
Här är ett typiskt exempel från en pendlare på Facebook:
Tåget 9:07 brukar jag ta och buss dit 08:35, men nu har de flyttat bussen till 08:49 samt att den stannar i Orrhammar och Orrö. Då missar jag tåget även om dess nya avgångstid är 09:11. Jag har sökt ett jobb i Katrineholm men det kan jag ju bara glömma…
Tåg från Stockholm till Flen tar 50 minuter till en timme. Bussen därefter till Vadsbro avgår därefter en timme. Summa två och en halv timme enkel väg och fem timmar resa tur och retur.
Det inbjuder inte till att bosätta sig på sörmländsk landsbygd eller så kör man bil i stället och spolar kollektivtrafik, så det finns även en miljöaspekt i detta.