Landsbygden måste skapa egen drivkraft

Vi är många tusentals personer som i ideella föreningar, kommuner, småföretag och medier – och kanske en och annan statstjänare utanför metropolerna – som år efter år eller decennium efter decennium känner oss något förtvivlade över att landsbygdens intressen sällan tas på allvar i maktens korridorer. Visserligen får Sverige utanför storstäderna lite extra ljus under valrörelserna men därefter brukar många tända ljuspunkter slockna.
Orsakerna är säkert flera som att vi är för få väljare jämfört med storstäderna, har färre medier som stödjer oss, har få toppolitiker som går hem i alla läger och sällan har något statsråd som älskar våra bygder. Kanske är även våra metoder för att få till stånd en annan och slagkraftig politik för landsbygden för svaga. Här har vi säkert, samtliga av oss, anledning att fundera över hur vi förklarar och driver landsbygdens krav och intressen.
Ibland hör vi från storstaden att vi gnäller för mycket och aldrig är nöjda när vi exempelvis får ett litet tillskott. Kanske ett extra bidrag till vår lokala livsmedelsbutik. De otaliga bensinupproren brukar motståndarna använda för att påpeka ”vårt eviga gnällande”. Allt är dock inte bara gnäll men vi bör förmodligen bli lite mer konstruktiva och strategiska i vårt arbete för att lyfta landsbygdens frågor.
En sak är helt uppenbar. Storstadspolitikerna vet inte hur de ska kunna skapa en landsbygdspolitik som skapar utveckling. Det måste vi bidra med själva!Jag vill inleda en sådan diskussion med några korta exempel och återkommer inom kort till ämnet. Landsbygdens kommuner har en stor roll i skapandet av en ny landsbygdsagenda. Samarbete kring viktiga frågor och lösningar är ett måste. 1989 startade 20 kommuner vid ett möte i Vadstena ett nätverk – SmåKom – vars syfte är att stödja de små kommunernas framtidsarbete med lyckade satsningar och genomtänkta strategier för framtiden.
2017 introducerade några kommuner i Värmlands och Dalarnas landsbygder ett nätverk för att stödja byggandet av fler lokala banker.Vi vet att om vi har fler lokalt styrda banker gynnas omgivande bygder på många olika sätt. I några kommande ledare kommer jag att presentera fler exempel på hur vi kan stödja landsbygden underifrån.